Serwis korzysta z plików cookies na zasadach, w celu i zakresie określonych w Polityce Cookies. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Rozumiem

Program konferencji

„Kościół Ewangelicko Augsburski w relacjach z Państwem
– aspekty ustrojowe i prawne”

Konferencja z okazji obchodów 500-lecia Reformacji
9 Październik 2017 - Kraków

 • 0900 - Otwarcie Konferencji

Sesja I - Relacja Państwo-Kościół

 • 0920 - Postrzeganie Państwa z perspektywy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego [bp Jerzy Samiec]
 • 0945 - Stosunki Państwo-Kościół z perspektywy 500 lat w kontekście wolności religijnej wyznań protestanckich w Polsce [prof. Zdzisław Zarzycki]
 • 1010 – Społeczna rola Kościoła Ewangelickiego w państwie [dr Roman Pracki]
 • 1035 - Źródła prawa kościelnego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim [r.pr. Jakub Cebula]
 • 1100 – 1130 Przerwa śniadaniowa

Sesja II – Prawo kościelne i państwowe

 • 1130 - Szczególny status prawa wewnętrznego kościoła na przykładzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego [dr Jakub Kabza]
 • 1155 - Ochrona danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP a wymogi unijnego rozporządzenia nr 2016/679 [dr Michał Hucał]
 • 1220 - Udział Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i jego osób prawnych w obrocie prawnym [dr Marek Strzała]
 • 1245 - Perspektywa nowelizacji Ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego – analiza porozumienia pomiędzy Rządem RP a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim [Dyrektor Konsystorza Ewa Śliwka]
 • 1315 – 1345 Przerwa na kawę
 • 1345 - Podstawy prawne i działalność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [Dr Katarzyna Krzysztofek]
 • 1410 - Pozycja Komisji Regulacyjnej w Ustawie i praktyczne aspekty jej funkcjonowania [adw. Dawid Binemann-Zdanowicz]
 • 1435 - Duszpasterstwo specjalne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w podmiotach leczniczych w świetle prawa polskiego i praktyki wybranych podmiotów leczniczych [mgr Michał Ożóg]
 • 1515-1630 Przerwa na lunch

Sesja III – Stosunki państwo-kościół w innych krajach europejskich

 • 1630 - Regulacja stosunków państwo-kościół w Niemczech [Dr. Hendrik Musonius]
 • 1700 - Regulacja stosunków państwo-kościół w Finlandii [ks. dr Kimmo Kääriäinen]
 • 1730 - Światowa Federacja Luterańska a Stolica Apostolska. Uwagi z perspektywy prawnomiędzynarodowej. [analityk PISM Rafał Tarnogórski]
 • 1800 - Zakończenie Konferencji [bp Jerzy Samiec]

Wystąpienie każdego prelegenta (Poza Sesją I) zaplanowane jest na 25 min, z czego do 20 min zostanie przeznaczone na wygłoszenie referatu a 5 min na dyskusję.

 • 1900 – Koncert i spotkanie dla uczestników konferencji w kościele św. Marcina wraz z poczęstunkiem