Serwis korzysta z plików cookies na zasadach, w celu i zakresie określonych w Polityce Cookies. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Rozumiem

Zaproszenie

Proboszcz,

Zaproszenie

Rok 2017 dla ewangelików na całym świecie jest przede wszystkim rokiem jubileuszu 500lat Reformacji. Za początek ruchu reformacyjnego, który ogarnął prawie całą Europę przyjmuje się, ogłoszenie 95 tez przez ks. dr. Marcina Lutra. Inspiracją do tego wystąpienia stały się przemyślenia związane z lekturą Pisma Świętego i poszukiwaniem przez Lutra łaskawego Boga. Pytanie o to, co mam uczynić, aby zostać zbawionym, trafiło na niezwykle podatny grunt. Można je porównać do rzucenia zapalonej pochodni na ściółkę wysuszonego lasu. Wybuchł pożar, którego nie można było już ugasić. Mimo, że początkowo dyskusja dotyczyła koncepcji teologicznych, a właściwie sprowadzała się do postulatu powrotu do pierwotnej, czystej Ewangelii, to ruch reformacyjny wpłyną na zmianę prawie wszystkich sfery życia człowieka. W miarę upływu czasu, reformatorzy w różnych krajach poruszali zagadnienia społeczne, gospodarcze, polityczne, między innymi zajmowano się wzajemnymi relacjami pomiędzy Państwem a Kościołem, opowiadając się za jasnym rozdziałem tych sfer.

Konferencja „Kościół Ewangelicko Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne”, wpisująca się w program obchodów 500-lecia Reformacji, nawiązuje do dyskusji jaka miała miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1518 po opublikowaniu tez Marcina Lutra. Mam nadzieję, że zagadnienia poruszone w trakcie Konferencji przyczynią się do lepszego poznania problematyki relacji łączących Kościół Ewangelicko-Augsburski i Państwo.

Ks. Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, lipiec 2017 r.